Tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary. Woordeboeke 2019-03-18

Tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary Rating: 9,2/10 738 reviews

9781868901111

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

These explanations are in German but the brief explanation also has an English translation. In Worcester, the devil is called Holboude, while in Bloemfontein you should not stretch across the dinner table without asking, because then you are said to have losieshuisarms. Natal: University of KwaZulu-Natal Press. The accepted payment method is credit card. Daar is 'n aanduiding van verwante en teenstellende terme en, baie belangrik, vertaalekwivalente in nege tale: Afrikaans, Bulgaars, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Portugees, Russies en Spaans. Die regsterme en hul verklarings is nie ongetoets opgeneem nie, maar is deur terminoloƫ en professionele vertalers geredigeer en regskundiges is geraadpleeg. Vanuit die bewerkings in die sentrale teks is daar telkens ook kruisverwysings na uitvoeriger besprekings van bepaalde terme in hierdie sistematiese inleiding.

Next

BDTW

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

Every entry is illustrated attractively with drawings by members of the local community. Die paneel is oortuig dat hierdie storiewoordeboek baie geskik is vir die teikenmark waarvoor dit geskryf is, naamlik alle jong, voorskoolse Afrikaanssprekende kinders. Next day dispatch by Royal Mail in sturdy, recyclable packaging. How to pay Our listed shops offer various methods of payments which are displayed on their websites. Cape Town: Oxford University Press. Yes, delivery can be arranged as shops offer various delivery methods. DiƩ kleurvolle prenteboek vir kinders bevat Ju 'hoan, Afrikaans en Engels en is in temas ingedeel soos diere, voƫls, insekte, die gesin en dans.

Next

Dictionaries

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

The dictionary is aimed at bridging communication problems in a legal environment such as a court of law. It reflects modern language usage and presents the data in an accessible way. We will be adding additional payment methods in the future so that you have more ways to pay. Die woordeboek is saamgestel deur akademici van verskeie vakgebiede, maar ook deur Ju 'hoansprekers uit die Tsumkwe-streek, Namibiƫ. Die teikengebruikers van die woordeboek sluit regslui, tolke, vertalers, die opstellers van wetgewing, regstudente en Jan Alleman in. Oor jare heen het teoretiese leksikograwe modelle ontwerp vir vakwoordeboeke vir ander vakgebiede.

Next

PHAROS TWEETALIGE SAKWOORDEBOEK PCKT DIC

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

Natal: University of KwaZulu-Natal Press. Dit is dus 'n bedreigde taal en hierdie woordeboek speel 'n wesenlike rol in die skriftelike vaslegging van 'n merkwaardige taal. This is a text offering a brief overview of lexicography as theoretical discipline - a concise manual! About this Item: Pharos Dictionaries, 2011. The shop is also responsible for any discounts they wish to offer. To make the language accessible for Afrikaans and English speakers, the pronunciation of the different clicking sounds is discussed.

Next

Pharos Dictionaries

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

The stories are aimed at expanding the child's vocabulary. This represents excellent typographical practice. Oxford University Press Southern Africa. The panel is convinced that this resource could help establish the dictionary culture that is so sadly neglected in our school system. The dictionary wants to help these learners to improve spoken and written language. Al ses dele van die Opvoedkundewoordeboek is voltooi en beoordeel. Very minimal writing or notations in margins not affecting the text.

Next

BDTW

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

Die toekenning bestaan uit 'n kontantprys en 'n trofee. Slight rubbing to edges otherwise in very good condition. Die bewerking gee telkens ook literatuurverwysings na ander bronne waar die betrokke term bespreek word. Daarom verskyn die woord wat aangeleer moet word in 'n ander kleur as die teks, en so ook die woorde wat 'n betekenisverband met die woord het soos sinonieme en antonieme. Dit weerspieƫl die hedendaagse taalgebruik en bied die data op 'n toeganklike manier aan. Oxford University Press Southern Africa. Die paneel is oortuig daarvan dat hierdie bron die woordeboekkultuur, wat so skromelik in ons skoolstelsel ontbreek, kan help vestig.

Next

Dictionaries

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

Can I purchase more than 1 unit of a product? Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. And in Stellenbosch they call you kippig if you are near-sighted or have poor vision like a chicken. Ju 'hoan is 'n Khoesan-taal met net 11 000 sprekers. Volgens die beoordelaars ontvang vakwoordeboeke soos hierdie uitgebreide woordeboek nie altyd die eer wat hulle verdien nie, terwyl hulle die allerbelangrikste bewys is van die lewenskragtigheid van enige taal. The relevant words appear at the back of the book under Woordeskat. However, some shops do display an estimated delivery time and cost on their site. We are pleased to offer our customers door-to-door delivery by courier anywhere in South Africa.

Next

Dictionaries

tweetalige sakwoordeboek bilingual pocket dictionary

Nou moes daar bewys word dat leksikograwe ook oor hulle eie vakgebied 'n woordeboek kon maak. Can I purchase more than 1 unit of a product? Hierdie woordeboek het 'n unieke karakter - en die uniekheid lĆŖ op verskillende vlakke. You can view their accepted payment options on their PriceCheck Shop Directory page here: , or on their website. Die aap in jou koffie: Afrikaanse eponieme van A-Z. Which payment methods do you accept? We will be offering the option to add multiple units to these orders in the near future. We will be adding additional payment methods in the future so that you have more ways to pay. The delivery time is a combination of the merchants processing time and the 1-5 days allocated to the courier.

Next